VF banden

VF banden

Er zijn IF en VF banden. Met IF banden heb je “Increased Flexion”. Dit geeft de banden de mogelijkheid om 20% meer gewicht kan dragen dan standaard radiaalbanden. Met VF banden heb je “Very increased Flexion”. Hiermee kunnen de banden 40% meer gewicht dragen. Deze typen banden zijn er om de bodemverdichting zo klein mogelijk te houden en hiermee de oogopbrengst te verbeteren.